Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

Χριστούγεννα καὶ οἰκονομικὴ κρίση

 

Ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ποῦ μαστίζει τὴν Πατρίδα μας, ἔχει ἐπηρεάσει τὴ ζωὴ ὅλων μας. Ἄλλος λιγότερο καὶ ἄλλος περισσότερο αἰσθάνεται τὶς ὀδυνηρὲς ἐπιπτώσεις της. Ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως, τὶς ἥμερες αὐτὲς πρὸ τῶν Χριστουγέννων οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, ἀντὶ νὰ αἰσθάνονται χαρά, εἰρήνη καὶ εὐτυχία γιὰ τὰ μεγάλα καὶ χαρμόσυνα γεγονότα τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, ποῦ πλησιάζουν, αἰσθάνονται κατάθλιψη, ἀνασφάλεια, ἀνησυχία, μελαγχολία, ἀπόγνωση. Χιλιάδες συνάνθρωποι μᾶς εἶναι ἄνεργοι, πολλοὶ ἔβαλαν λουκέτο στὰ καταστήματά τους, ἄλλοι ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν τὸ ἐνοίκιό τους, ἄλλοι ἔχασαν σὲ πλειστηριασμὸ τὸ σπίτι τους, ἄλλων κατάσχεσε ἢ τράπεζα τὸ αὐτοκίνητό τους, ἄλλοι στεροῦνται ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως καὶ δὲν μποροῦν ν' ἀγοράσουν τὰ φάρμακά τους καὶ ἄλλοι (δυστυχῶς συμβαίνει καὶ αὐτὸ) φεύγουν μετανάστες στὸ Ἐξωτερικό. Πῶς νὰ μιλήσει κανεὶς στοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς γιὰ Χριστούγεννα; Μὲ τί διάθεση θ' ἀκούσουν γιὰ τὰ πνευματικά, ὅταν στεροῦνται τὰ ὑλικὰ καὶ ἀγωνιοῦν καὶ στενάζουν γιὰ τὰ βιωτικά;
Καὶ ὅμως, ἴσως αὐτὴ νὰ εἶναι ἢ πιὸ κατάλληλη στιγμή. Διότι ὅσο ἐπικρατοῦσε εὐημερία, καλοπέραση καὶ εὐδαιμονισμὸς καὶ oι ἄνθρωποι ζοῦσαν μέσα στὶς ἡδονὲς καὶ διασκεδάσεις, τὶς χαρτοπαιξίες, τὰ καζίνα καὶ τὰ ρεβεγιόν, οἱ καρδιὲς ἦταν σκληρὲς καὶ οἱ ψυχὲς ὁμοίαζαν μὲ χωράφια ἄγονα, χέρσα καὶ ἐγκαταλελειμμένα ἀπὸ...
τοὺς ἰδιοκτῆτες τους. Τώρα ὅμως, ποῦ τὸ ἀλέτρι τῆς θείας Προνοίας μέσω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τὶς ὄργωσε βαθιά, καὶ τὰ δάκρυα ποτίζουν καὶ μαλακώνουν τὸ χῶμα, τώρα τὸ ἔδαφος εἶναι πλέον ἕτοιμο νὰ δεχθεῖ τὸν θεῖο σπόρο καὶ νὰ καρποφορήσει.

Μήπως ἄλλωστε αὐτὸς δὲν εἶναι καὶ ὁ κυριότερος λόγος, γιὰ τὸν ὅποιον ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὶς διάφορες θλίψεις καὶ δοκιμασίες στὴ ζωή μας;
«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»Δεκέμβριος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου