Κυριακή 5 Απριλίου 2015

Oδηγίες Διά την πνευματική ζωή μας κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα


m ebdomadaΤου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού κ.Δανιήλ
Kαθώς δρασκελίζουμε το ιερόν πρόπυλον της Αγίας και Μγάλης Εβδομάδος διά να εορτάσωμε κι εφέτος τα σεπτά πάθη, τον ζωοποιόν σταυρόν, τον εκούσιον θάνατον, την θεόσωμον ταφήν και την ένδοξον εκ νεκρών ανάστασιν του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού η Εκκλησία θυμίζει είς όλους μας πέντε απαραίτητα βήματα, τα οποία οφείλουμε να κάνουμε.
1) Στάσου καθ'εαυτόν.Σκέψου μόνος σου, συήτησε με τον εαυτό σου, διά ποίον λόγονεορτάζουμε αυτά τα κατά κάποιο τρόπο μακρυνά από την εποχή μας γεγονότα.
" Είσελθε είς τον ταμιείον σου", στο βάθος της ψυχής σου και προβληματίσου σοβαρά και υπεύθυνα. "Πάντα τα συμβεβηκότα εν ταίς ημέραις, ταύταις" σε αφορούν προσωπικώς και αμέσως.Ο Κύριος έπαθε δι'εσέ.Ψάξε να βρής με ποιο τρόπο θα ανταποκριθής είς την τόσην αγάπην και φιλανθρωπίαν του ουρανίου Θεού και Πατέρα σου.
2) Μελέτησε.Διάβασε τα κατάλληλα πνευματικά βιβλία, που θα σου αποκαλύψουν τους "θησαυρούς της γνώσεως τους απόκρυφους" και βυθίσου είς την σκέψι, την εμπειρία εκείνων, οι οποίοι προσέγγισαν "το μυστήριο της ευσέβειας" με ψυχική και σωματική καθαρότητα και έλαβαν "ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψιν".
3) Καθαρίσου.Οι ημέρες απαιτούν τον σεβασμό σου και την τιμή σου.Και τα δύο αυτά είς την ορθόδοξη ζωή εκδηλώνονται με πνευματική και σωματική καθαρότητα.Κρατήσου μακρυά απ'όσα μολύνουν την ψυχή και το σώμα.Τίμησε τις μέρες με ωηστεία, εγκράτεια και σωφροσύνη.Ζήσε κατά Θεόν, μακρυά από την αμαρτία.Μη λησμονήσης, ότι οι αμαρτίες σε χωρίζουν από τον Θεό. "Λούσασθε και καθαροί γένεσθε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών, μάθε καλόν ποιείν, εκζητήσατε κρίσιν, ρύσασθε αδικούμενον, κρίνατε ορφανώ και δικαιώσατε χήραν∙ και δεύτε διαλεχθώμεν, λέγει Κύριος". (Ησαϊου α΄16-18). Απόθεσε το βάρος των αμαρτιών σου είς το Μυστήριον της ιεράς Εξομολογήσεως.
4) Προσευχήσου. Η πλουσία λατρευτική ζωή των ημερών σε προκαλεί να ενώσης και την ιδική σου ευχαριστία δι'όσα ο Κύριος έκανε κι έπαθε διά όλους μας. Μη μείνης είς την τυπικότητα.Μετάλαβε προετοιμασμένος, αφού προηγουμένως εξομολογηθής, των Αχράντων Μυστηρίων.Σου το ζητεί ο Παθών Κύριος μας ειπών∙ "Τούτο ποιείτε είς την εμήν ανάμνησιν".(Λουκά κβ΄10).
5) Αγάπησε. Ανοιξε την καρδιά σου, τον νού σου, την σκέψι σου είς τον αδελφό σου.Κλείσε μέσα σου όλους, όπως ο Κύριος ηγάπησε "τους ίδιους τους εν τω κόσμω, είς τέλος ηγάπησε αυτούς"(Ιωάν.ιγ΄1).
Όταν όλα αυτά πράξης, τότε θα εορτάσης "Πάσχα Κυρίου".
Το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου