Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)"Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν"

  
τη πίστις τν ποστόλων, ατη πίστις τν Πατέρων, ατη πίστις τν ρθοδόξων, ατη πίστις τν Οκουμένην στήριξεν"

      Κατά την τάξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας,την Κυριακή Α΄των Νηστειών, γίνεται η Λιτάνευσις των ιερών εικόνων των εκκλησιών γύρω από τους ναούς και η ομολογία της πίστης μας στον Θεό, στον  Υιό Του τον Χριστό, σε όλους τους προφήτες, στην Παναγία μας και στην πλειάδα των οσίων, αγίων και μαρτύρων της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Του.
      Και οι ιερείς εκφωνούν κατά την διάρκεια της Λιτανείας: Προφται ς εδον, ο πόστολοι ς δίδαξαν, κκλησία ς παρέλαβεν, ο Διδάσκαλοι ς δογμάτισαν, Οκουμένη ς συμπεφώνηκεν, χάρις ς λαμψεν, λήθεια ς ποδέδεικται, τ ψεδος ς πελήλαται, σοφία ς παρρησιάσατο, Χριστς ς βράβευσεν, οτω φρονομεν, οτω λαλομεν, 
οτω κηρύσσομεν Χριστόν τν ληθινν Θεν μν, κα τος Ατο γίους ν λόγοις τιμντες,
ν συγγραφας, ν νοήμασιν, ν θυσίαις, ν Ναος, ν Εκονίσμασι, τν μν ς Θεν κα Δεσπότην προσκυνοντες κα σέβοντες, τος δ δι τν κοινν Δεσπότην ς Ατο γνησίους θεράποντας 
τιμντες κα τν κατ σχέσιν προσκύνησιν πονέμονες". 
      Και συνεχίζουν οι ιερείς μας:
τη πίστις τν ποστόλων, ατη πίστις τν Πατέρων, ατη πίστις τν ρθοδόξων, ατη πίστις τν Οκουμένην στήριξεν. π τούτοις τος τς εσεβείας Κήρυκας δελφικς τε κα πατροποθήτως ες δόξαν κα τιμν τς εσεβείας, πρ ς γωνίσαντο, νευφημομεν κα λέγομεν· Τν τς ρθοδοξίας προμάχων εσεβν Βασιλέων, γιωτάτων Πατριαρχν, ρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, μολογητν, 
Αωνία μνήμη".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου